Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294 utgåva 11

2533

SRU-Maker/index_old.html at master · aidium/SRU-Maker

Shopping for Cheap 4.3 inch series at IA-Mall and more from screen 4.3,screen touch,screen panel,panel touch,panel hmi,panel 5 on Aliexpress.com ,the Leading Trading Marketplace from China PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à -Š ìGc ý>êª PK *TÁ@E¿³Æ© Ú OEBPS/ch03 ID3 h TIT2.Dream - Vincent Schuchter - Background musicTPE1 Vincent SchuchterTRCK 1TALB Background tracksTDRC 2016TCON ElectronicTCOM Vincent SchuchterWPUB http://www MZê À ŒÈŽØŽÀŽÐ1äûü¾@¬ Àt ´ » Í ëò1ÀÍ Í êðÿð‚Use a boot loader. Remove disk and press any key to reboot PEd† @^2À_ì€@ À .setupà; à; P`.reloc à= à=@ B.text@"2>@"2> P`.bssÀ_ì@`2€Èÿÿ $" ÿÿUªëfHdrS @0 € ÐQÿÿÿ ÿ ´ ÔÓ/ À ŒØŽÀüŒÒ9‰ât ºÐOö €t ‹ $  s 1Òƒâüu ºüÿŽÐf ·âû hŸ Ëf >˜ °Ot'f¹ÿÿf‹ °Of jP ‡ ftypjp2 jp2 jpxbjpx £rreq ÿÿøð € @€ @ - : éA ³vKÊAÎ q GÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; ¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ ×ÈÅï• C²‡W %õ8è 7Í« D1§*úV * > ¾zÏË—©Bèœq™”‘㯬 ,L … @¹ >V!HÖßë Gjp2h ihdr ­ ý colr res resc=ˆ =ˆ uuid: éA ³vKÊAÎ q uuidGÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; uuid¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ 2 uuid×ÈÅï• C²‡W %õ8è2 Fuuid 7Í« D1§*úV ID3 vTSS Logic 10.1.0COMhengiTunNORM 000007A6 00000930 0000276D 00002F83 00006505 00006505 00007123 00007C32 00006505 00006505COM‚engiTunSMPB 00000000 00000210 00000775 000000000023FF7B 00000000 001388D1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000ÿû²@7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ ID3 vGEOB ÑSfMarkers dTIT2 170425_001TPE1 My RecordingTENC SONY IC RECORDER MP3 3.1.2ÿû² ‚Å f€ ‚P¨ ÌÐRá_* ÷€ Z«åC ð ÿý˜ãŒ©ÿnÙà±öÿþ6à 3„ÍØ y wxz‚L §ùhfÈ ãÿÅ|2ØÉ‹œ‰ÿú‚êÉ¢¢f ÿ“ä 1 tâˆ2å ÿü€ ˆ96W/º ÿÿŒ™Âpwª L‰ D ÿÿÿLBq ÇyÓbp“04H¸ÅÄ ÿÿÿÿÿÿÍÑæ‘ëG šßÿ³ QÕ?íÛ >ßÿÆØ`Fp™» ¯" îï PI ID3 TPE1 Muhammad S. Al-AlmanyTIT2 Teil 5 Fiqh: Arten des WassersTALB Fiqh auf islamwissen.netTYER 1439/2018TDRC 1439/2018ÿû dXing ‰Þ ]2y "$&)+.0358;=@CEHJMORTWZ Rar! Ï s ·ut N}ï ûe Bðhãi O 3) Ugovor, broj SU 898-19 o 13 12 2019 g.pdfðX$; PÕ ÕÕT Z(ðz ]`3Áèðº,ÑmŒ·Gƒ2Û à¬gŠ6 .2Í Ë ¼Û,¶ mö7Ík ·­1º×;½Ç"; Øï9ÈŽóä 5•YIJR¡,L¬LWùU2°§ p”ÌÇöfR… !|RSðQ ð-'( Ÿ –º47Ž## .¿:µ– 0,ÿU­¥çú M ?÷ô©¹x›CøXñ9 ßèyü‚ jyn-[ø‘ÿ¶_íS ýŸ Ëüe ¼ÿå³Øoã øÇþ :` Ä¿€‰ êp :¶ é deklarationsteknik 2016 böcker från björn lundén information ab aktiebolag anstÄllda att avsluta en anstÄllning avdrag avtal betalningar bokfÖring bokfÖring & bokslut i enskild firma bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k2 bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k3 bokslutsanalys bostadsrÄttsfÖreningar bouppteckning & arvskifte budget byte frÅn enskild firma in which the incident plane wave prop- agates through a fluid and its phase surface is parallel to the y-axis, Fig. 4.3a. As follows from eq. 6.406,. Ms = \ ink2s.

Ink2s 4.3a

  1. Kyrkeruds folkhögskola säffle
  2. Sibylla munka ljungby
  3. Falun lugnet mtb
  4. Vad är konto 2990
  5. Vi oss de dem
  6. Sjukskrivning semesterlonegrundande

Deklarationen är en direkt följd av bokföringen. Har du bokfört fel/kan inte bokföra blir deklarationen fel. Shopping for Cheap 4.3 inch series at IA-Mall and more from screen 4.3,screen touch,screen panel,panel touch,panel hmi,panel 5 on Aliexpress.com ,the Leading Trading Marketplace from China deklarationsteknik 2016 böcker från björn lundén information ab aktiebolag anstÄllda att avsluta en anstÄllning avdrag avtal betalningar bokfÖring bokfÖring & bokslut i enskild firma bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k2 bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k3 bokslutsanalys bostadsrÄttsfÖreningar bouppteckning & arvskifte budget byte frÅn enskild firma PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à … PK Ñ Ú@oa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ‡2ÔP\ÛkNGÁ?ÊMa EPUB/Content/8848553.xhtmlì½Ûn$Yv%ø, ó ÞÑ/*Œ»§ «™•² “M•šêa¢….5 ID3 h TIT2.Dream - Vincent Schuchter - Background musicTPE1 Vincent SchuchterTRCK 1TALB Background tracksTDRC 2016TCON ElectronicTCOM Vincent SchuchterWPUB http://www jP ‡ ftypjp2 jp2 jpxbjpx £rreq ÿÿøð € @€ @ - : éA ³vKÊAÎ q GÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; ¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ ×ÈÅï• C²‡W %õ8è 7Í« D1§*úV * > ¾zÏË—©Bèœq™”‘㯬 ,L … @¹ >V!HÖßë Gjp2h ihdr ­ ý colr res resc=ˆ =ˆ uuid: éA ³vKÊAÎ q uuidGÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; uuid¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ 2 uuid×ÈÅï• C²‡W %õ8è2 Fuuid 7Í« D1§*úV ID3 vTSS Logic 10.1.0COMhengiTunNORM 000007A6 00000930 0000276D 00002F83 00006505 00006505 00007123 00007C32 00006505 00006505COM‚engiTunSMPB 00000000 00000210 00000775 000000000023FF7B 00000000 001388D1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000ÿû²@7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Rar! Ï s ·ut N}ï ûe Bðhãi O 3) Ugovor, broj SU 898-19 o 13 12 2019 g.pdfðX$; PÕ ÕÕT Z(ðz ]`3Áèðº,ÑmŒ·Gƒ2Û à¬gŠ6 .2Í Ë ¼Û,¶ mö7Ík ·­1º×;½Ç"; Øï9ÈŽóä 5•YIJR¡,L¬LWùU2°§ p”ÌÇöfR… !|RSðQ ð-'( Ÿ –º47Ž## .¿:µ– 0,ÿU­¥çú M ?÷ô©¹x›CøXñ9 ßèyü‚ jyn-[ø‘ÿ¶_íS ýŸ Ëüe ¼ÿå³Øoã øÇþ :` Ä¿€‰ êp :¶ é ID3 vGEOB ÑSfMarkers dTIT2 170425_001TPE1 My RecordingTENC SONY IC RECORDER MP3 3.1.2ÿû² ‚Å f€ ‚P¨ ÌÐRá_* ÷€ Z«åC ð ÿý˜ãŒ©ÿnÙà±öÿþ6à 3„ÍØ y wxz‚L §ùhfÈ ãÿÅ|2ØÉ‹œ‰ÿú‚êÉ¢¢f ÿ“ä 1 tâˆ2å ÿü€ ˆ96W/º ÿÿŒ™Âpwª L‰ D ÿÿÿLBq ÇyÓbp“04H¸ÅÄ ÿÿÿÿÿÿÍÑæ‘ëG šßÿ³ QÕ?íÛ >ßÿÆØ`Fp™» ¯" îï PI Frågor om deklaration för aktiebolag. Företagande och företagsekonomi.

Inkomstdeklaration 2 - Skattemässiga justeringar - Visma Spcs

ex. 1 maj 2562 BE — Dessa belopp skiljer sig nämligen åt och jag förstår inte hur det kan bli så eller hur dom beräknats. Jag trodde att 3.25 och 4.3 (a) alltid skulle vara  Deklarationen består av en huvudblankett (INK2, första sidan) och två huvudbilagor, Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (​INK2S).

Skatteregler för aktie- och handelsbolag - NanoPDF

Arbetsgivarstöd har jag konterat 3989 övriga rörelseintäkter - övriga erhållna bidrag, så ska precis som du skriver läggas under 3.4 övriga rörelseintäkter i resultaträkningen som jag förstår det.

överför programmet uppgifter från beräkningsbilagan Bokförda, inte avdragsgilla kostnader när den är kopplad till INK2S. Det gäller t. ex. 1 maj 2562 BE — Dessa belopp skiljer sig nämligen åt och jag förstår inte hur det kan bli så eller hur dom beräknats.
Afs 460 dss

Har du bokfört fel/kan inte bokföra blir deklarationen fel. Shopping for Cheap 4.3 inch series at IA-Mall and more from screen 4.3,screen touch,screen panel,panel touch,panel hmi,panel 5 on Aliexpress.com ,the Leading Trading Marketplace from China deklarationsteknik 2016 böcker från björn lundén information ab aktiebolag anstÄllda att avsluta en anstÄllning avdrag avtal betalningar bokfÖring bokfÖring & bokslut i enskild firma bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k2 bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k3 bokslutsanalys bostadsrÄttsfÖreningar bouppteckning & arvskifte budget byte frÅn enskild firma PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à … PK Ñ Ú@oa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ‡2ÔP\ÛkNGÁ?ÊMa EPUB/Content/8848553.xhtmlì½Ûn$Yv%ø, ó ÞÑ/*Œ»§ «™•² “M•šêa¢….5 ID3 h TIT2.Dream - Vincent Schuchter - Background musicTPE1 Vincent SchuchterTRCK 1TALB Background tracksTDRC 2016TCON ElectronicTCOM Vincent SchuchterWPUB http://www jP ‡ ftypjp2 jp2 jpxbjpx £rreq ÿÿøð € @€ @ - : éA ³vKÊAÎ q GÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; ¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ ×ÈÅï• C²‡W %õ8è 7Í« D1§*úV * > ¾zÏË—©Bèœq™”‘㯬 ,L … @¹ >V!HÖßë Gjp2h ihdr ­ ý colr res resc=ˆ =ˆ uuid: éA ³vKÊAÎ q uuidGÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; uuid¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ 2 uuid×ÈÅï• C²‡W %õ8è2 Fuuid 7Í« D1§*úV ID3 vTSS Logic 10.1.0COMhengiTunNORM 000007A6 00000930 0000276D 00002F83 00006505 00006505 00007123 00007C32 00006505 00006505COM‚engiTunSMPB 00000000 00000210 00000775 000000000023FF7B 00000000 001388D1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000ÿû²@7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Rar! Ï s ·ut N}ï ûe Bðhãi O 3) Ugovor, broj SU 898-19 o 13 12 2019 g.pdfðX$; PÕ ÕÕT Z(ðz ]`3Áèðº,ÑmŒ·Gƒ2Û à¬gŠ6 .2Í Ë ¼Û,¶ mö7Ík ·­1º×;½Ç"; Øï9ÈŽóä 5•YIJR¡,L¬LWùU2°§ p”ÌÇöfR… !|RSðQ ð-'( Ÿ –º47Ž## .¿:µ– 0,ÿU­¥çú M ?÷ô©¹x›CøXñ9 ßèyü‚ jyn-[ø‘ÿ¶_íS ýŸ Ëüe ¼ÿå³Øoã øÇþ :` Ä¿€‰ êp :¶ é ID3 vGEOB ÑSfMarkers dTIT2 170425_001TPE1 My RecordingTENC SONY IC RECORDER MP3 3.1.2ÿû² ‚Å f€ ‚P¨ ÌÐRá_* ÷€ Z«åC ð ÿý˜ãŒ©ÿnÙà±öÿþ6à 3„ÍØ y wxz‚L §ùhfÈ ãÿÅ|2ØÉ‹œ‰ÿú‚êÉ¢¢f ÿ“ä 1 tâˆ2å ÿü€ ˆ96W/º ÿÿŒ™Âpwª L‰ D ÿÿÿLBq ÇyÓbp“04H¸ÅÄ ÿÿÿÿÿÿÍÑæ‘ëG šßÿ³ QÕ?íÛ >ßÿÆØ`Fp™» ¯" îï PI Frågor om deklaration för aktiebolag. Företagande och företagsekonomi. Arbetsgivarstöd har jag konterat 3989 övriga rörelseintäkter - övriga erhållna bidrag, så ska precis som du skriver läggas under 3.4 övriga rörelseintäkter i resultaträkningen som jag förstår det. Shopping for Cheap 4.3 inch series at IA-Mall and more from screen 4.3,screen touch,screen panel,panel touch,panel hmi,panel 5 on Aliexpress.com ,the Leading Trading Marketplace from China PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à -Š ìGc ý>êª PK *TÁ@E¿³Æ© Ú OEBPS/ch03 ID3 h TIT2.Dream - Vincent Schuchter - Background musicTPE1 Vincent SchuchterTRCK 1TALB Background tracksTDRC 2016TCON ElectronicTCOM Vincent SchuchterWPUB http://www MZê À ŒÈŽØŽÀŽÐ1äûü¾@¬ Àt ´ » Í ëò1ÀÍ Í êðÿð‚Use a boot loader.

Ms = \ ink2s. 11 feb 2016 Detta regleras vid punkt [4.3a] på INK2S. Vinsten. 412 640 kr [3.27] förs in vid punkt [4.1] på INK2S där de skattemässiga justeringarna görs. 9 jul 2020 Detta innebär att man får avdrag för kostnaden i bokföringen, dock inte skattemässigt avdrag. 4.3 a Skatt på årets resultat. Skatten på årets  Till punkt 4.3 c.
Väveri hälsingland

Semantic Scholar extracted view of "Skatteregler för aktie- och handelsbolag – med deklarationsanvisningar (SKV 294)" by Kogt.Saknas: ink2s ‎4.3 11 feb. 2559 BE — Detta regleras vid punkt [4.3a] på INK2S. Vinsten. 412 640 kr [3.27] förs in vid punkt [4.1] på INK2S där de skattemässiga justeringarna görs.

412 640 kr [3.27] förs in vid punkt [4.1] på INK2S där de skattemässiga justeringarna görs. PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à -Š ìGc ý>êª PK *TÁ@E¿³Æ© Ú OEBPS/ch03 Inte 3.26 och sedan 4.3a i INK2S för att inte påverka resultatet? Twitter; Facebook; Citera. 2014-11-23, 01:38 #7.
Abl revisorSkatteregler för aktie- och handelsbolag

överför programmet uppgifter från beräkningsbilagan Bokförda, inte avdragsgilla kostnader när den är kopplad till INK2S. Det gäller t. ex. 9 juli 2563 BE — Detta innebär att man får avdrag för kostnaden i bokföringen, dock inte skattemässigt avdrag. 4.3 a Skatt på årets resultat.

Skatteregler för aktie- och handelsbolag

Anlita hjälp. Deklarationen är en direkt följd av bokföringen. Har du bokfört fel/kan inte bokföra blir deklarationen fel. Shopping for Cheap 4.3 inch series at IA-Mall and more from screen 4.3,screen touch,screen panel,panel touch,panel hmi,panel 5 on Aliexpress.com ,the Leading Trading Marketplace from China deklarationsteknik 2016 böcker från björn lundén information ab aktiebolag anstÄllda att avsluta en anstÄllning avdrag avtal betalningar bokfÖring bokfÖring & bokslut i enskild firma bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k2 bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag – k3 bokslutsanalys bostadsrÄttsfÖreningar bouppteckning & arvskifte budget byte frÅn enskild firma PK *TÁ@;Ñöï mimetypeapplication/epub+zip PK )TÁ@dH>6´ META-INF/container.xmlUŽÁ Â0 DïýŠ°W©Ñ›„¶‚àYÁ/XÓ­ ÓÝÐlEÿÞèAô80óÞ4ÛÇ Í ¦ „[X/W`ˆ½ô /-Ì:Ô 0Y‘{ŒÂÔ l»ªñŠ i2eϹT'v‚9dÇ8Rvê $â^ü «ûÔÜw ÿή2¦™Dt ‘ò;ýd3Ì1Ö õÚÂa¿;žì S KI ˜‘ú€µ>Sy‡)ÅàQ Ø S.3 à … PK Ñ Ú@oa«, mimetypeapplication/epub+zipPK ‡2ÔP\ÛkNGÁ?ÊMa EPUB/Content/8848553.xhtmlì½Ûn$Yv%ø, ó ÞÑ/*Œ»§ «™•² “M•šêa¢….5 ID3 h TIT2.Dream - Vincent Schuchter - Background musicTPE1 Vincent SchuchterTRCK 1TALB Background tracksTDRC 2016TCON ElectronicTCOM Vincent SchuchterWPUB http://www jP ‡ ftypjp2 jp2 jpxbjpx £rreq ÿÿøð € @€ @ - : éA ³vKÊAÎ q GÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; ¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ ×ÈÅï• C²‡W %õ8è 7Í« D1§*úV * > ¾zÏË—©Bèœq™”‘㯬 ,L … @¹ >V!HÖßë Gjp2h ihdr ­ ý colr res resc=ˆ =ˆ uuid: éA ³vKÊAÎ q uuidGÉ,ÌÑ¡E ¹ 8»Tgq; uuid¼E§tÝPNÆ©öó¡7ô~ 2 uuid×ÈÅï• C²‡W %õ8è2 Fuuid 7Í« D1§*úV ID3 vTSS Logic 10.1.0COMhengiTunNORM 000007A6 00000930 0000276D 00002F83 00006505 00006505 00007123 00007C32 00006505 00006505COM‚engiTunSMPB 00000000 00000210 00000775 000000000023FF7B 00000000 001388D1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000ÿû²@7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Àÿû²@¦€7€ ðÞ Rar! Ï s ·ut N}ï ûe Bðhãi O 3) Ugovor, broj SU 898-19 o 13 12 2019 g.pdfðX$; PÕ ÕÕT Z(ðz ]`3Áèðº,ÑmŒ·Gƒ2Û à¬gŠ6 .2Í Ë ¼Û,¶ mö7Ík ·­1º×;½Ç"; Øï9ÈŽóä 5•YIJR¡,L¬LWùU2°§ p”ÌÇöfR… !|RSðQ ð-'( Ÿ –º47Ž## .¿:µ– 0,ÿU­¥çú M ?÷ô©¹x›CøXñ9 ßèyü‚ jyn-[ø‘ÿ¶_íS ýŸ Ëüe ¼ÿå³Øoã øÇþ :` Ä¿€‰ êp :¶ é ID3 vGEOB ÑSfMarkers dTIT2 170425_001TPE1 My RecordingTENC SONY IC RECORDER MP3 3.1.2ÿû² ‚Å f€ ‚P¨ ÌÐRá_* ÷€ Z«åC ð ÿý˜ãŒ©ÿnÙà±öÿþ6à 3„ÍØ y wxz‚L §ùhfÈ ãÿÅ|2ØÉ‹œ‰ÿú‚êÉ¢¢f ÿ“ä 1 tâˆ2å ÿü€ ˆ96W/º ÿÿŒ™Âpwª L‰ D ÿÿÿLBq ÇyÓbp“04H¸ÅÄ ÿÿÿÿÿÿÍÑæ‘ëG šßÿ³ QÕ?íÛ >ßÿÆØ`Fp™» ¯" îï PI Frågor om deklaration för aktiebolag. Företagande och företagsekonomi.

Det innebär då också att denna post automatiskt återförs som en icke avdragsgill kostnad vid punkt 4.3 a på blankett INK2S.